fredag, juni 03, 2011

Artikel: Han skriver kritisk biståndshistoria (Svensk Tidskrift)

I veckans nummer av Svensk Tidskrift - nu med 7 000 läsare - recenserar jag professor Göran Hydéns historik över det svenska biståndet, en kritisk analys för alla utrikes intresserade.
http://www.svensktidskrift.se/?p=25515