fredag, januari 28, 2011

Intervju: SVT inte längre lägerelden (SNB)

I en intervju med Svenska Nyhetsbyråns Mathias Bred kommenterar jag public service-bolagens roll:

De svenska public service bolagen ägs av en statlig stiftelse. Ny ledamot där är Mats Johansson, Moderat riksdagsman och tidigare politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet. Han har tidigare på Timbro gett ut rapporten ”Divergens eller konvergens?”.
Har public service någon framtid?
–  Absolut, om man förmår bevara kvalitetsutbudet, det unika. Men blir man alltför lik det kommersiella utbudet och alltför fixerade vid att konkurrera om tittarsiffror riskerar ställningen att försvagas.
Vill Moderaterna egentligen inte ta bort public service?
– Nej, vi värnar om ett kvalitetsutbud i etermedierna. Striden mot radio- och tv-monopolen var principiellt viktig, men den är nu vunnen och de privata alternativens etableringsfrihet tryggad. Det offentligt finansierade utbudet, via SVT, SR och UR, har ett starkt stöd hos allmänheten och behövs för mångfalden.
Vad skiljer Moderaternas syn på public service från Socialdemokraternas?
– Det råder en bred enighet mellan partierna, men vi vill starkare betona kvalitetsaspekten i uppdraget. SVT ska inte konkurrera i första hand med underhållning och sport utan fokusera på omvärldsbevakning, samhällsdebatt och kultur. Annars riskerar SVT att felprioritera användningen av avgiftsmedel, exempelvis om man dras med i budgivning på dyra produktioner och rättigheter.
Hur ska public service finansieras i framtiden?
– Som nu, via radio- och tv-avgiften, har vi sagt som kompromiss i alliansen tills vidare. Det finns för- och nackdelar med alla system, men en övergång till ren statsbudgetfinansiering medför också problem. Det ideala vore en frivillig abonnemangsavgift som när man köper betalkanaler, men det skulle sannolikt leda till kompletterande statsfinansiering. Hursom kommer teknikutvecklingen att leda till nya betalformer när IT-TV är fullt utvecklad.
Handlar public service egentligen inte om propaganda?
– Det finns fortfarande inslag i nyheter och debatt som påminner om vänstervridningen förr i världen. Men idag är utbudet mycket bredare än under monopoltiden. Medieexplosionen är en seger för de liberala krafterna. Ingen kan dominera som förr.
Är public service är fast i en gammal idé om att man måste vara det dominerande mediet tittarmässigt? 
– Ja, det finns reflexer från monopoltiden kvar i synen på att SVT måste vara "lägerelden" som "alla" samlas kring och talar om. Men så ser inte verkligheten ut längre. På radiosidan skulle det vara nyttigt om SR kunde få en kvalificerad konkurrent på riksplanet, det saknas. Det återstår en rad frågor på regeringens mediaagenda att hantera de närmaste åren