torsdag, januari 27, 2011

Intervju: Serbien får vänta (Europarådet)

Intervjuad på Europarådets möte i Strasbourg av serbisk television angående förutsättningarna för medlemskap slår jag fast att det beror på 1) när Ratko Mladic lämnas ut, 2) hur snabbt reformprocessen går. President Boris Tadic gjorde ett gott intryck vid sitt framträdande inför rådet, men det är fakta i verkligheten som avgör när Serbien kan upptas i den demokratiska kretsen fullt ut, efter att monitoringfasen klarats av.

Som ledamot av kultur- och mediautskottet deltog jag i debatten kring Morgan Johanssons (s) rapport om stärkt källskydd i medierna. Hans text är en god översikt och ett steg i rätt riktning i en högaktuell fråga, eftersom hoten mot fria medier ökar runtom i Europa, och antogs med röstsiffrorna 69-0.
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/DocListingDetails_E.asp?DocID=13263

Diskuterar behovet av ökat fokus på yttrandefrihet och mediefrihet med Storbritanniens programansvarige diplomat inför kommande ordförandeskaps prioriteringar. Han tror att jag kommer att bli nöjd.