lördag, januari 29, 2011

Artikel: Hotad frihet i Europa (Svensk Tidskrift)

I veckans nummer av Svensk Tidskrift skriver jag om behovet av ett ökat skydd för yttrandefriheten i Europa, med anledning av min utnämning till Europarådets ombud för mediefrihet:
http://www.svensktidskrift.se/?p=20581