torsdag, december 02, 2010

Nytt uppdrag: public service

Regeringen har vid sitt torsdagssammanträde beslutat om ny ledamot i styrelsen för public service-bolagens ägare, förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Jag efterträder Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark (m).

Det är ett ansvarsfullt uppdrag att hantera styrelseutnämningar i dessa bolag. Kvalificerade personer ska engageras, samtidigt som den politiska styrningen i görligaste mån minimeras genom att aktiva partipolitiker inte utses till programbolagens styrelser.

Min erfarenhet av området inskränker sig till att 2006-10 ha varit ledamot av kulturutskottet och partiets talesman i mediefrågor. Under 90-talet var jag styrelseledamot i Sveriges Radio 1992-95 och Sveriges Television 1996-1999, ett uppdrag jag lämnade för att bli pol chefredaktör i Svenska Dagbladet. Bland tidigare utredningsuppdrag märks Mediegrundlagutredningen (1999), Presstödsutredningen (2004) och Public service-utredningens referensgrupp (2008).