söndag, november 14, 2010

Kommentar: Anders Sundström efter Sahlin?

Mona Sahlins avskedsbesked har förvandlat den socialdemokratiska eftervalsprocessen till en fars; först skulle man i lugn och ro analysera valnederlaget i en rad arbetsgrupper som grund för beslut om ny färdriktning på en extrakongress i maj. Sedan hette det att personfrågorna inte fick skymma den politiska förnyelsen - varpå partiledaren själv ställer allt på huvudet genom att lyfta upp personfrågorna i centrum, för att sedan lämna skutan först av alla.

Detta är inte Carlssons och Perssons parti; rörelsen har blivit en röra.

Inte många skulle väl kunna eller vilja ta över. När den ledande tänkaren Pär Nuder inte är valbar återstår en handfull oförbrukade utanför det  nuvarande ledarskiktet. En som säger sig lyssna om partiet kallar är Anders Sundström, om han nu anser sig färdig med räddningen av Swedbank. Med basen i Folksam och en trygg förankring i rörelsen kunde krisen kanske locka honom tillbaka att fortsätta karriären där ett bråk med Göran Persson en gång satte stopp.

Det vore onekligen spännande med en företagsprofil i ledningen för förnyelsen, någon som vågade svänga retoriken åt tillväxt och nyskapande, där det onekligen finns en nisch att fylla.