fredag, oktober 15, 2010

Tal: Valanalys för Svensk Handel

Näringslivet försöker förstå vad valresultatet innebär på sikt, varför jag igår berättade det för styrelsen i Svensk Handel, en av de tyngsta organisationerna i Svenskt Näringsliv, på inbjudan av VD Dag Klackenberg. Mitt budskap kretsade kring det faktum att alliansens framgång förändrar Sveriges historia, men samtidigt gör resultatet den andra mandatperioden mer öppen, inte minst beroende på osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld.

Flera frågor gällde sammanhållningen i alliansen, givet de minsta partiernas utsatta position. Kommer alliansen att hålla ihop, borde inte c och kd slå ihop, måste man inte skapa en valteknisk listsamverkan, osv. Ja, nog finns det många spännande frågor för de närmaste åren - och få givna svar.