torsdag, oktober 21, 2010

Seminarier: Ryssland och hoten

Arbetsfördelningen i Utrikesutskottets moderata grupp har resulterat i att jag bland annat bevakar utvecklingen i Ryssland och Baltikum. Även som nyinvald i riksdagens krigsdelegation kändes det rätt att lyssna på utrikeskorrespondenterna Stig Fredriksson och Vladislav Savic på frukost hos Folk & Försvar, när de presenterade sina olika syner på Putinland i nyutgivna böcker: den förre med en liberalkritisk hållning, den senare med en mer "förstående" analys a la Sven Hirdman.

En förmiddag på Krigsvetenskapsakademiens höstsymposium med föredragning av strategiska scenarier för utvecklingen kring Östersjön i händelse av skärpt säkerhetsläge styrkte mig i min tro att vi inte bör underskatta framtida problem, för att formulera det återhållsamt. Vilket i sin tur understryker allvaret i besluten om försvarets framtida inriktning.