fredag, oktober 29, 2010

Riksdagen: För reklamfri public service (motion)

Det brukar sägas att det mest meningsfulla motionerandet i riksdagen företas i gymmet. Hursom, nu är i alla fall årets allmänna motionstid avslutad. Tyvärr visade kollegerna åter det dåliga omdömet att väcka över 3 000 motioner, varav minst 99 procent kommer att avslås. Det utesluter inte att några få pärlor också kan hittas och givetvis ska den fria motionsrätten inte avskaffas. Men som med alla friheter bör den nyttjas med måtta och ansvar - det är en dragningsrätt på gemensam tid och gemensamma resurser när alla ska hanteras.

Att år efter år lämna in samma gamla redan avslagna texter om allsköns eget tyckande är att missbruka detta instrument. Till den allmänna opinionsbildningen passar debattartiklar bättre, och till reklamen för den egna förträffligheten hemma i valkretsen borde mejl och bloggar räcka.

Det senare är ofta drivkraften - att visa hemmamedierna hur aktiv man är. Men lokalmedier som fortfarande lever i tron att antalet motioner speglar en ledamots engagemang bidrar till att ge en skev bild av verkligheten.

Därför har jag behärskat mig till en enda egen motion, en kort plädering för reklamfri public service:

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02Kr214