fredag, oktober 01, 2010

Möten: Luleå och Labour

Moderatpressmöte i Luleå i veckan gav en god inblick i Norrbottens potential och problem. Landshövdingen P O Eriksson var förstås angelägen att betona utvecklingsmöjligheterna i form av driftiga företagare, men kvar finns också gammal surdeg typ sjukskrivningsvanor, 42 sjukdagar per år, en vecka mer än rikssnittet. Även om man arbetar med sådana strukturfenomen verkar regeringspolitiken på sjukförsäkringsområdet inte ha nått ända upp.

Morgonseminarium idag hos Prime med analys av det brittiska valet och Labours framtid. Ambassadören Andrew Mitchell var försiktig med spådomar om framtiden, men underströk vilka påfrestningar regeringens sparprogram kommer att orsaka på hela samhället. Väljarna är nog inte helt förberedda på den budget som kommer om några veckor. Och då blir frågan hur den nya labourledningen under Ed Miliband kommer att förhålla sig - medansvar eller populism?