lördag, september 25, 2010

Möte: Stöd för Dawit Isaak på Bokmässan

Efter några decenniers besök på en av årets kulturhögtider kan det konstateras att kulturens "Almedalen" är sig likt, samma härliga blandning av kommers och skapande som alltid. Redan som Timbrochef hade jag nöjet att tilldela grundaren Bertil Falck Timbros kulturpris för hans skapelse som sedan dess bara utvecklats.

I riksdagens monter kunde jag under mitt framträdande konstatera att intresset för valresultatet var intensivt, inte minst bland de göteborgare som följde utgången av kampen om folkpartiets andra mandat som nu gick förlorat för Jasenko Selimovic, av fp lanserad som kulturminister.

Glädjande var att engagemanget för Dawit Isaak ännu håller i sig. Som ledamot av riksdagens tvärpolitiska grupp för hans frigivning medverkade jag vid Författarförbundets seminarium, ett bland flera för saken. Att elva förlag nu gått samman för utgivningen av hans bok "Hopp" är en god gärning som bör stödjas, köp här:
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9185849464