lördag, september 04, 2010

Valdebatt: Ljusning för kulturskaparna

Två av fem kulturdebatter i valrörelsen avklarade. Gårdagens möte med ett 50-tal studenter vid Dans- och musikhögskolan fokuserade på arbetsmarknadsläget för kulturskapare och jag kunde redovisa färska siffror och prognoser från Kulturarbetsförmedlingen: glädjande.

Totalt kommer på grund av finanskrisens kvardröjande effekter på en trögrörlig kulturarbetsmarknad antalet arbetande att minska marginellt under 2010, till cirka 80 000, 5-6 procent. Men tendensen pekar uppåt. Under hösten har de mindre företagen börjat rekrytera igen, plus att efterfrågan på kultur växer efter skattesänkningar och ökad tillväxt i ekonomin.

Det innebär inte att alla enskilda musiker, dansare och skådespelare kan räkna med fast anställning, eftersom alla institutioner sedan många år krymper sina fasta ensembler. Men projekt och kontrakt ökar istället. Och demografin är en tröst; det blir lättare även för de nyutbildade att få fotfäste på marknaden när 40-talisterna pensioneras.

Framförallt är kulturen en tillväxtbransch i hela den utvecklade världen. I sofistikerade samhällen vill medborgarna lägga mer tid och pengar på reflektion och inspiration. Så studenterna har gjort ett gott framtidsval, givet att de har kvalitet som gör att de klarar den hårda konkurrensen.