fredag, juni 11, 2010

Artikel: Kritik mot SIDA (SNB)

Tillsammans med riksdagskollegan Christian Holm i utrikesutskottet skriver jag om SIDA:s propaganda i en artikel för lokalpressen via Svenska Nyhetsbyrån:

Debatten om myndigheters politiska propaganda har fått ett nytt exempel i det att biståndsorganet Sida nyligen valde att lägga ut produktionen av sin tidning Omvärlden på entreprenad. En och annan kritiker kanske gladdes; tidningen skulle nu kunna skapas av politiskt oberoende journalister.


Det nedslående resultatet av upphandlingen visar tyvärr motsatsen. Ny chefredaktör blir en ledarskribent från Aftonbladet, Jesper Bengtsson (s), och produktionen övertas av den socialdemokratin närstående tankesmedjan Arenagruppen. Att Bengtsson tidigare varit redaktör för SSU:s debattidskrift Tvärdrag har tydligen inte heller betraktats som ett problem för tidningens oberoende, lika litet som det faktum att gruppens nättidning Dagens Arena nyligen fått 4,5 miljoner kronor i bistånd från LO.

Inte heller verkar Sida oroas för att det i styrelsen för det bolag inom Arenagruppen som lämnat anbudet sitter företrädare för TCO-förbund och namnkunniga LO-pampar. Tänk vilket liv det hade blivit om produktionen istället hade delegerats till näringslivets tankesmedja Timbro!

Ränderna går visst aldrig ur, trots regeringens ambition att styra upp denna mot(s)träviga myndighet. Biståndsminister Gunilla Carlsson har under alliansregeringens tid svarat för en politikomläggning på biståndsområdet i mer liberal riktning, bort från den urgamla s-linjen till stöd främst för auktoritära planekonomiska regimer. Men på Sida har uppenbarligen föga hänt.


Dessbättre har upphandlingens resultat överklagats av en konkurrent, kundtidningsföretaget A4. som har bred kompetens som tidningsmakare men saknar den direkta anknytningen till socialdemokraterna/LO. Det senare borde vara en merit i myndighetens ögon, om oberoendet vore viktigt. Ett annat alternativ till fortsatt s-propaganda för biståndsmedel vore förstås att lägga ner tidningen Omvärlden och ge pengarna till behövande fattiga, istället för till närstående det rika LO.