torsdag, juni 10, 2010

Intervju: Arbetet för Dawit Isaak (Expressen)

Den svenske journalisten Dawit Isaak har suttit fängslad i Eritrea i över 3 000 dagar. I Expressens serieförhör med riksdagsledamöter om vad de gör för hans frigivning var det min tur i måndags:
http://www.expressen.se/Nyheter/freedawit/1.2009463/vad-har-du-gjort-for-dawit-isaak-mats-johansson-m

Vad har du gjort för Dawit Isaak?

- Jag sitter i riksdagens tvärpolitiska grupp där vi planerar olika aktiviteter för honom. Vi väcker motion varje år från sex partier. Det är väl enda gången jag har motionerat med Lars Ohly.

- Jag sprider information om Dawit Isaak i olika sammanhang, bland annat i Nordiska rådet där jag sitter. Jag har kontakt med UD, talar med folk som sitter i Europaparlamentet och sitter just nu och skriver en artikel om fallet.

- Och på pressfrihetens dag höll jag tal på Sergels torg om Dawit Isaak tillsammans med Svenska journalistförbundet.

Vad mer kan du göra?

- Det frågar vi oss allihopa i det här nätverket. Vi försöker göra så mycket som möjligt inom lagens ramar. Är man som riksdagsledamot inte intresserad av det här fallet vet jag inte vilket fall man ska engagera sig i.