onsdag, maj 05, 2010

Debatt: Hinder för ryssamarbete (UI)

Utrikespolitiska institutet ordnade i går i samarbete med Nordiska rådet och FOI ett seminarium om synen på framtiden i Arktis och Barentsregionen. Det blev ingen särskilt optimistisk tillställning, efter kritiska inlägg om t ex den ryska upprustningen av Ingmar Oldberg och Arild Moe om de ryska planerna på olje- och gasutvinning.

För egen del bidrog jag i panelen med ett budskap om hindret för samarbete med Putins Ryssland överhuvudtaget - att vi saknar den värdegemenskap som måste vara grunden för internationell samverkan. Det kan inte ligga i Sveriges nationella intresse att ge bistånd till ett land som invaderar grannar eller struntar i domar i Europadomstolen eller MR-principer, än mindre bidra till projekt för utvinning av rysk gas och olja - om vi menar allvar med att avstå från fossila bränslen i kampen mot koldioxiden.

Jag kunde heller inte låta bli att nämna några exempel på mindre projekt som vi finansierar via Nordiska Ministerrådets Barentssamarbete, ett till stöd för rennäringen i Ryssland som bl a rymmer inköp av en renhjord (!), ett annat till stöd för utvecklandet av en musikfestival i Murmansk genom kompetensöverföring från Roskildefestivalen.

Risken är att de blir lika framgångsrika som det mångåriga projektet att med svenska skattebetalares pengar bygga ett reningsverk i Kaliningrad.