fredag, mars 26, 2010

Seminarium: Konsolidering i public service

Den årliga samlingen i radio/tv-branschen i onsdags bjöd på flera intressanta framtidsanalyser, dock utan revolutionära konsekvenser för SR och SVT. Charles Leadbeater, "innovationsrådgivare" bl a åt BBC, tecknade bilden av en snabb förändring i nuläget, dock utan konkreta slutsatser för de svenska bolagen. Bland övriga talare märktes Carl-Johan Bonnier, vars vinstmaskin TV4 ingår i ett i övrigt allt hårdare konkurrensutsatt medieimperium, samt USA:s ambassadör Matthew Barzun som gjorde reklam för Obama-kampanjens överdrivet uppmärksammade internetsatsning.

Så fick även jag och Leif Pagrotsky en stund för att träta om vem som ska styra public service. Eftersom jag vill ändra det nuvarande partipolitiska fördelningssystemet av ordförande- och styrelseposter, med rötter i 1900-talets korporativa ordning, föreslog jag en ny modell som ska bidra till professionalisering och avpartifiering av ägarstiftelsen och styrelserna. Medan Pagrotsky försvarade utnämningen av partikamraten Lars Engqvist och angrep Agneta Dreber för att vara Timbrolakej. Till slut tvingades dock även han instämma i mitt förslag om överläggningar efter valet i syfte att ta fram ett nytt system.

Det är ingen stor fråga för mänskligheten men ändå principiellt viktig för oss som vill bryta med gamla sossetänk.