tisdag, mars 02, 2010

Intervju: Återpolitisering av public service? (Ekot)

Vilka personer bör bli styrelseordförande i de tre public service-bolagen Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion? Det är en fråga som behandlas i ägarstiftelsen just nu, inför vårens bolagsstämmor. I ett inslag i morgonens Ekot driver jag linjen att posterna inte längre ska fördelas på det gamla sättet, partipolitiskt, utan att ägaren ska försöka hitta kandidater med bredare förankring i kultur, näringsliv, förvaltning. Nyss aktiva partipolitiker bör inte användas i mediebolagens ledningar.

Det ligger i fas med riksdagens beslut i höstas att flytta utnämningsmakten från regeringen till ägarstiftelsen, men Jan-Erik Wikström (fp) i ägarstiftelsen har gjort upp med Åke Gustafsson (s) om att stödja omval av Lars Engqvist (s) som ordförande i SVT om Lars Leijonborg (fp) utses till ordförande i SR.

Nog vore det olyckligt för SR om en sådan kontroversiell utnämning drevs igenom efter omröstning med vänstermajoritet och reservationer från flera alliansledamöter? 

Radioinslag här:
http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=2234443&BroadcastDate=&IsBlock=