torsdag, januari 28, 2010

Artikel: En lyckad skolreform (Värmlands Folkblad)

Tillsammans med riksdagskollegan Christian Holm skriver jag i Värmlands Folkblad (s) om hur väl reformen Skapande skola tagits emot i skolorna, i Värmland som i resten av riket, som fått bättre möjlighet än tidigare att använda kulturskapande i undervisningen.

http://www.vf.se/Asikter/Varmland/Succe-for-alliansens-Skapande-skola-100127.aspx