tisdag, december 08, 2009

Resolution: Till försvar för upphovsrätten (Nordiska rådet)

Nordiska rådet antog på sin senaste session i Stockholm i slutet av oktober enhälligt mitt förslag till resolution angående en gemensam plattform för de nordiska länderna i arbetet mot piraterna till försvar för upphovsrätten, en text som nu finns att läsa här (under ärende A1482/kultur):

http://www.norden.org/en/nordic-council/moder/sessions/session-2009/agenda/