onsdag, december 16, 2009

Nytt uppdrag: Island nästa

Regeringen har varit vänlig nog att utse mig till ledamot av Svensk-isländska samarbetsfonden från nyåret, småningom ordförande efter kollegan från Nordiska rådet Lars Wegendal(s). Uppdraget är sedan 1994 att främja utbytet mellan nationerna i huvudsak genom stipendier till kulturskapare, även visst stöd till bokutgivning. Motsvarande fonder finns för övriga nordiska länder; i den svensk-finländska är Anders Björck ordförande, i den svensk-norska Lena Hjelm-Wallén.