tisdag, december 01, 2009

Artikel: Bra med mer kultur i skolan (Folkbladet Östgöten)

I dagens Folkbladet Östgöten (s) är jag inbjuden att skriva av Widar Andersson, med följande krönika, om regeringens satsning på mer kultur i skolan, "Skapande skola":

"Vår skola ligger i ett område som tidigare haft dålig klang. Det har varit mycket skadegörelse, ungdomar har kastat sten på spårvagnen. Även skolan har drabbats av det, vi har ofta hängts ut i lokalpressen. Men nu för tiden är det mycket lugnare. Den uppmärksamhet som Skapande skola - projektet har fått har i detta sammanhang betytt jättemycket."

Citatet ovan från en lärare finns att läsa i Statens kulturråds uppföljning av regeringens satsning på "Skapande skola", ett statligt stöd till kommuner för att föra in mer av kulturskapande i undervisningen i årskurs 7-9. Hon arbetar på en skola där 40 procent av eleverna har ett annat modersmål än svenska och ligger i ett område som bara uppmärksammas av media om något dåligt händer. Hennes berättelse om effekterna av regeringens reform är glädjande och viktig för framtiden ur flera perspektiv.

"Skapande skola" har blivit en stor succé på många håll bland de skolor som anslutit sig. I dagsläget har över 200 000 barn i huvuddelens av landets kommuner kunnat ta del av denna reform, som ger elever möjlighet till delaktighet och eget skapande i skolan. Den visar på hur kulturen kan berika vår gemensamma välfärd. Kultur är så mycket mer än en stunds avkopplande upplevelse. "Skapande skola" har tydligt visat att när kultur uppmuntras och integreras i skolundervisningen öppnas stora möjligheter. Kulturella inslag stimulerar enskilda elever, förstärker det pedagogiska arbetet och bidrar dessutom ofta till bättre sammanhållning i våra skolklasser.

Fram till idag har "Skapande skola" riktat sig till elever i högstadiet. Med de goda resultat denna satsning haft är det dags att ta nästa steg och erbjuda samma möjligheter till fler elever i grundskolan. I samband med politikerveckan i Almedalen presenterade den moderata kulturkommittén i riksdagen ett kulturpolitiskt manifest där det viktigaste förslaget var just en utbyggnad av "Skapande skola". För detta har vi fått stöd från våra vänner i alliansen, vilket framgår av den nyss presenterade kulturpropositionen, där en fördubbling av anslaget föreslås för att inkludera även årskurs 4-6.

Vi vet nu att "Skapande skola" är ett stort steg framåt till ett kulturprocessat lärande, som skollag och andra regelverk sedan länge klargjort att vi ska ha i Sverige. När riksdagsmajoriteten i december bifaller regeringens budgetförslag tas därigenom ett andra steg på vägen att under nästa mandatperiod genomföra ytterligare utbyggnad av "Skapande skola" till fler stadier. Med denna ambition går alliansen in i valrörelsen under nästa år.