fredag, november 20, 2009

Studiebesök: Så byggs Sliteburg (Gotland)

I fredags besökte jag tillsammans med riksdagskollegan Hans Wallmark Gotland. Tillsammans med Gotlands moderate riksdagsledamot Rolf K Nilsson och lokalmoderaterna Solveig Artsman och Anders Skantz inspekterade vi hamnbygget i Slite som bekostas av gasledningsföretaget Nord Stream. Efter att miljöprövningen nu avslutats har muddringen inletts, snart följer schaktning och lageruppbyggnad för rören med tillhörande stor flyttoperation.

Besöket uppmärksammades i lokalpressen:
http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5630416

I ett pressmeddelande noterar vi några intryck i anledning av besöket:

"Att besöka Slite leder till två reflektioner med anledning av den tänkta gasledningen, säger riksdagsman Hans Wallmark (M). För det första den starka miljöpåverkan som kommer att ske, både på själva samhället som där rören ska förvaras. I andra sammanhang tas med rätta starka miljöhänsyn. Nog är det konstigt att man här kan sila mygg och svälja kameler. Det andra är det förändrade försvars- och säkerhetspolitiska läget, för Gotland och för Sverige.

Uppfattningen att gasledningen inte enbart är en fråga om miljön delar Hans Wallmark och Mats Johansson med sina gotländska partikamrater.

- Den ökade ryska närvaron måste ses mot bakgrund av den militära upprustningen under Putin och regimens ambitioner att återupprätta stormaktspositionen i vårt närområde, kommenterar riksdagsman Mats Johansson (M) som förra året utkom med en bok om just den politiska utvecklingen i Ryssland.

Förutom gasledningen och Slite hann de båda riksdagsledamöterna, som båda sitter i kulturutskottet, med att på förmiddagen besöka Länsteatern och Östersjöns Författar- och översättarcentrum."