söndag, november 29, 2009

Artikel: Gör något åt Norra Latin! (Vi i Vasastan)

Lokala frågor är nog så viktiga i politiken, här mitt senaste inlägg i stadsdelstidningen Vi i Vasastan:

Så mycket snyggare och ljusare det blev! Omgörningen av Norra Bantorget lyfte denna eftersatta del av centrala staden, till glädje för oss som bor i kvarteren eller passerar dem på väg till jobbet.

I många år var den dystra LO-borgen och Brantingmonumentet i parken en miljö ”till glädje endast för hundägare och missbrukare” som det stod i något utlåtande under den långa planprocessen som föregick lyftet. Trots politisk enighet i fullmäktige lär det ha tagit åtta år innan spaden kunde sättas i marken på grund av överklaganden och andra fördröjningar av så kallade miljövänner som ville bevara eländet.

Nu skapar hotellet liv och rörelse även kvällstid, och glasfasaden kan lysa upp den kulnaste höstkväll. Förnyelsen av spårområdet och Torsgatan adderar ytterligare kvalitet åt tidigare förslummade ytor. Det är inte enbart alliansens förtjänst att sådan förnyelse av stadsmiljön nu blir verklighet, men nog påverkar det vilken politisk ledning som styr.

En sak ”glömdes” dock i detta område – Norra latins skolgård. Varför ska denna lockande yta vara grusad och dessutom lång tid belamrad med containers, som tidigare i år? Marken, som ägs av Folkets Hus sedan 2005, är värd ett bättre liv. Gräsytor, en park med vackrare träd och någon servering borde kunna tjäna stockholmarna bättre än den sterila plan som nu främst betjänar Socialdemokraterna på första maj.

För ett grönare Norrmalm!