söndag, november 15, 2009

Riksdagen: Kulturportföljen? (kammardebatt)

I riksdagens frågestund i torsdags fick jag möjlighet att fråga kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth hur arbetet går med utvecklandet av den så kallade portföljmodellen, som ska föra ut makt och ansvar över delar av den statliga kulturpolitiken till regioner och lokala organ. Se tv-sändningen här:

http://www.riksdagen.se/templates/R_ExternalPage____3383.aspx