onsdag, oktober 28, 2009

Kommentar: Nordiska rådet i behov av reformer

Det började i måndags och slutar under torsdagen; fyra dagar är en lång tid för Nordiska rådets session i Stockholm, i ett i övrigt tomt riksdagshus. Visst behövs nordiskt samarbete på vissa strategiska områden, men det motiverar inte dagens pappersproducerande och mötesgenererande apparater i NR och dess exekutiva gren, Ministerrådet.

Efter tre år i NR kan jag konstatera att båda råden är i behov av reformering, vilket förefaller lättare sagt än gjort. Ingen tycks ha överblick över de 1 800 "projekt" som drivs, få håller emot när nya engagemang beslutas. Särskilt från vänsterhåll saknas alla spärrar att använda skattemedel för allsköns världsförbättringar, symboliska mer än reella eftersom makten saknas.

Med utgångspunkt från subsidiaritetsprincipen - rätt sak på rätt nivå - borde verksamheten drastiskt kunna reduceras. Att Nordens parlamentariker samlas någon gång per år för att granska vad regeringarna åstadkommer i det gränsöverskridande arbetet må vara, men det är svårt att motivera den närmare en miljard kronor som ministerrådet lägger på verksamheter med oklar nytta för andra än bidragsmottagarna.

Bra saker från denna vecka:

- rådet voterade just till stöd för att inrätta ett informationskontor i Minsk för demokratiexport,
- en plattform för utökat nordiskt försvarssamarbete antogs med bred majoritet,
- det var kul att som konferencier leda utdelningen av kulturprisen vid tisdagskvällens artistgala i ett fullsatt kulturhus med Marcus Birro i högform.

Återstår att se om Per Pettersson är värd sitt litteraturpris för "Jag förbannar tidens flod" som nu finns på svenska.