söndag, september 20, 2009

Tal: Det nya kalla kriget (Timbro)

Fredagens heldagskonferens om det kalla kriget, till 20-årsminnet av järnridåns fall, blev en lyckad manifestation i regi av näringslivets tankesmedja Timbro och föreningen UOK. Det var givetvis en stor ära att få uppträda tillsammans med bl a Reagans talskrivare Clark Judge, Thatchers rådgivare John O´Sullivan och Estlands tidigare statsminister Mart Laar.

Mitt tal hade tre huvudpunkter:

- Det kalla kriget började egentligen med Lenins statskupp 1917. Det som hände efter andra världskriget var en fortsättning/upptrappning med anledning av Stalins expansionsplaner.

- Epoken är en kort del av ett mycket större sammanhang, nämligen idékriget kring "det öppna samhället och dess fiender" (Karl Popper) som har sitt ursprung i klassisk filosofi, Platon och Aristoteles.

- Det är inte slut. Det pågår med nytt innehåll, dels till följd av Putins imperieambition baserad på nationalism, dels i form av en "clash of civilizations" (Samuel Huntington) mellan väst och islamsk extremism om kalifatets återupprättande.
Det ena är en kamp om världslig makt och pengar, det andra en kamp om själar och andlig makt.

På frågan från programledaren Thomas Idergard om vad som är största hotet mot en framtid i fred och frihet svarade jag "USA" som nu genomgår en försvagning på alla fronter - ekonomiskt, politiskt, militärt - utan att väst ännu kan lita på att EU ersätter i rollen som balanserande supermakt.

Roligt att min bok i ämnet, "Det nya kalla kriget", nu åter finns att beställa efter en tredje tryckning:

http://www.timbro.se/bokhandel/books.asp?isbn=9175666457