lördag, september 05, 2009

Artikel: Dinkelspiel om vägen till EU (Svensk Tidskrift)

I Svensk Tidskrifts nya nummer skriver jag om Ulf Dinkelspiels minnen från de långa förhandlingarna när Sverige tog plats i EU:
http://www.svensktidskrift.se/?p=536