fredag, september 18, 2009

Seminarium: Bohmanfonden hyllar Kling

I onsdags var det dags för Gösta Bohmans minnesfond att dela ut sitt pris för ideologisk gärning i hans anda. Det skedde vid ett seminarium hos Stockholms handelskammare på temat "Folkkapitalism" där bl a statsvetaren Stig-Björn Ljunggren och ekonomen Dick Kling medverkade.

Den senare tilldelades priset av moderaternas förste vice ordförande, biståndsminister Gunilla Carlsson, som läste motiveringen:

"Styrelsen för Gösta Bohmans minnesfond har beslutat att till pristagare år 2009 utse fil doktor Dick Kling. Han har efter en lång karriär i marknadsekonomins tjänst som forskare, näringslivsföreträdare och politisk opinionsbildare med sitt projekt om ”folkkapitalism” väckt nytt liv i tanken om ägandespridning, ett begrepp som i olika tappningar har förankring i flera liberala och konservativa idéströmningar i den svenska politikens nära historia.

Efter pol mag-examen 1972 verkade Dick Kling som forskare och lärare vid Stockholms universitet där han också doktorerade i nationalekonomi 1981 med en avhandling om spridning av ny teknik. Praktisk tillämpning av dessa kunskaper följde sedan på posten som ekonom i Industriförbundet under 80-talet och därefter som statssekreterare i finansdepartementet under regeringen Bildt.

Den folkbildande uppgiften har vid sidan av teoriernas sköna värld aldrig varit Dick Kling främmande, vilket han visat på chefsposter för näringslivets Ekonomi- och EU-Fakta, SAF och Svenskt Näringsliv. Som fellow på Timbro till alldeles nyligen har han utvecklat tänkandet kring hur just en folkkapitalism ska förverkligas, idéer som fått spridning dels via hans bok ”Radhusproletärer och ombudskapitalister”, dels på den egna sajten folkkapitalism.nu

I det arbetet har han haft god erfarenhet av tidigare styrelseuppdrag i statlig verksamhet som Vin&Sprit, Vasakronan och femte AP-fonden.

Med detta pris som förutom hedersbetygelsen ger mottagaren ett tillskott i riskkapital på 25 000 kronor vill fonden manifestera behovet av idéutveckling och debatt också vid sidan av den dagspolitiska agendan och önska Dick lycka till i det fortsatta arbetet som ordförande i Skattebetalarnas förening."

Mer läsning om Kling, seminariet och fonden här:
http://www.bohmanfonden.se/