tisdag, juli 07, 2009

Intervju: Uppgifter för mediepolitiken (Medievärlden)

I tidningsutgivarnas tidning Medievärlden intervjuas i en Almedalsspecial en rad mediemakthavare som Jonas Bonnier, Eva Hamilton och Mats Svegfors om synen på mediemakten, däribland jag. Ur intervjun:

Var finns mediemakten i Sverige idag: "Utspridd på många redaktioner, dessbättre. Ytterst är deras makt dock beroende av mediekonsumenternas fria val och betalningsvilja."

Kan makten bli för koncentrerad?: "Absolut, mångfald och opposition är demokratins livsluft."

Hur mycket ska marknaden styra medierna?: "Marknaden har ingen centralkommitté som styr, utan är resultatet av beslut hos miljoner konsumenter och tusentals producenter, de kommersiella krafterna i samspel. Som komplement till kommersiella medier fortsätter staten finansiera viss press, radio och tv."

Hur mycket får eller ska den politiska sfären styra?: "Ju mindre, desto bättre. Statens roll är främst att skydda yttrandefriheten, upphovsrätten och konkurrensen."

Hur har mediemakten förändrats de senaste åren?: "Internet har ytterligare decentraliserat ´makten´, radikalt ökat tillgängligheten och vidgat marknaderna för alla typer av utbud. Inte minst det ´smala´utbudet har fått ökade möjligheter att spridas, även globalt.

Vilket ansvar har medierna för utvecklingen av demokratin?: "Det klassiska; att kritiskt granska matkutövning och samhällsbrister, informera allmänheten om verkligheten, bekämpa desinformation och vidskepelse."

Tar man det ansvaret?: "Mediepopulismen växer på kunskapens och analysens bekostnad. Men det är inte min roll som mediepolitiker att recensera fria medier - det är ett privat val jag gör som konsument. Fast som public service-konsument är jag glad att SVT snabbt lade ner ´Grillad`...".