onsdag, juli 01, 2009

Artikel: M-kultur gynnar författare (Författaren)

I veckans nummer av Författarförbundets tidning Författaren (3/09) svarar jag förbundsordföranden Mats Söderlund, som i förra numret kritiserade moderat kulturpolitik:

Mats Söderlund varnar (nr 2/09) för kulturutredningen, som om dess förslag genomförs skulle leda till ”ett helt nytt samhällssystem” där politiker tar över kulturen.

Det låter hemskt och skulle vara det. Men något stöd i den moderata kulturpolitiken, som Söderlund befarar, har inte ett sådant ”paradigmskifte”. Tvärtom vill vi avreglera kulturpolitiken och minska den politiska detaljstyrningen. Läs vår skrift ”Kulturen 3.0”: http://moderatkultur.blogspot.com/

Att kulturpolitiken skulle bli liktydig med hela kulturskapandet i samhället faller dessutom på sin egen orimlighet. Två tredjedelar av kulturskapandet i Sverige finansieras med privata pengar, en tredjedel med skattemedel. Om det bidrar till att öka tillväxten och ge fler arbetstillfällen även i kultursektorn minskar det inte kulturskaparnas frihet.

För övrigt bör Författarfonden bevaras.