söndag, maj 10, 2009

Artikel: Frihetsåret 89 (Svensk Tidskrift)

Murens fall och händelserna i Polen för 20 år sedan förtjänar att firas, inte bara i Öst- och Centraleuropa, utan också i Sverige, menar Gustav Blix och Mats Johansson, moderater i riksdagens utrikesutskott.

http://www.svensktidskrift.se/?p=282&s=blix