fredag, april 24, 2009

Studiebesök: Glada kulturförmedlare (AF kultur)

Det var intrycket från ett studiebesök på AF Kultur i Stockholm härom veckan. Chefer och medarbetare gav uttryck för det stöd kulturministern ger till en svår uppgift genom sitt engagemang för kulturskaparna. Alla inblandade är medvetna om att den ekonomiska globalkrisen slår också mot den svenska kultursektorn; sponsringen minskar, budgetarna pressas, ingen är opåverkad av konjunkturnedgången.

Siffrorna talar ett tydligt språk. Prognosen för 2009 spår att 3 500 jobb försvinner i kultursektorn, fyra procent av arbetstillfällena. Vilket inte är så konstigt med tanke på att Sveriges BNP minskar med lika mycket i år.

Men bilden är inte nattsvart; 94 procent av de inskrivna (11 400 personer) har haft minst ett kulturjobb under året. Totalt har 3,5 kulturjobb per arbetslös tillsatts under året. Och de flesta kulturverksamma har också ett annat jobb att falla tillbaka på när kulturjobbet tar slut, vilket det ofta gör även under goda tider på grund av branschens struktur med många korta engagemang.

Till bilden hör också det faktum att den offentliga finansieringen av kulturens institutioner bidrar till stabiliteten – än så länge har sparbetingen inte slagit direkt mot sysselsättningen i kultursektorn. Men oundvikligen kommer också statlig och kommunal finansiering att påverkas när budgetarna för 2010 antas.