onsdag, april 08, 2009

Kommentar: Det rör sig på medieområdet

På den moderata kulturbloggen http://moderatkultur.blogspot.com/ rapporterar jag om frågor i mediebranschen:

Public service-utredningens förslag till momsreform för SVT, SR och UR klarade inte mötet med skatteverkligheten. I den remiss till lagrådet som regeringen offentliggjorde den 26 mars behålls nuvarande system för finansieringen av bolagen via radio- och tv-avgift. Det innebär att den fördel som en momsbeläggning av företagen (med motsvarande avdragsrätt för betald moms) skulle ge vid upphandling av produktion hos fristående producenter som måste betala moms nu inte kommer tillstånd.

En nyhet är att företag och institutioner slipper betala mer än en avgift för innehav av många apparater.

Mer information här:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/32/93/fe899ea3.pdf

Andra kontroversiella frågor i utredningen, som t ex begränsning av sponsringen och sidoverksamheter, behandlas för sig i det kommande propositionsarbetet, till vilket vi återkommer.

Detsamma gäller eventuella förbättringar av villkoren för den kommersiella radion. Utredningen (Martin Holmgren) kom i höstas och mottogs mycket positivt av radiobranschen, som dock dröjer med nystart för den digitala övergången i väntan på den förbättrade lönsamhet som är en förutsättning.

Mer information här:
http://www.regeringen.se/sb/d/10016/a/115307

Ytterligare en utredning på beredning är förslaget till ny radio- och TV-lag (Lotty Nordling), som innebär en anpassning till EU:s regler för reklam.

Mer information här:
http://www.regeringen.se/sb/d/11067/a/117636

Efter remissomgångar väntas proposition under hösten.