måndag, april 20, 2009

Artikel: Starkare försvar med Stoltenberg (Stockholm Observer)

För en internationell publik kommenterar jag i positiva ordalag den förre norske utrikesministern Thorvald Stoltenbergs rapport om ett stärkt nordiskt försvarssamarbete som ska behandlas av nordiska ministerrådet:

http://www.stockholmobserver.com/