måndag, mars 02, 2009

Opinionsläget: Stackars Sahlin

Ketchup-effekten slog till i helgen, mot Mona Sahlin. Inte nog med att en mätning (Sifo) visar ett övertag för alliansen i både Stockholm och Malmö - en annan (Synovate) pekar på att gapet i hela riket håller på att minska mellan blocken. Och en tredje (Skop) mäter alliansövertag inför valet till Europaparlamentet, med en starkare uppgång för (m) än (s).

Till råga på allt har statsministern en markant starkare ställning bland väljarna i förtroendefrågan än oppositionsledaren (63-22). Inte undra på att nu även de egna klagar öppet i medierna över bristen på ledarskap. Utnämningen av ny partisekreterare snarast understryker detta.

Det är lite för bra för att vara "sant". Varning för övertolkning av enstaka mätningar! Men visst är det ett bra kapital att ta av under kommande prövningar.