söndag, mars 15, 2009

Nytt nummer av Svensk Tidskrift på nätet

Ny läsning på svensktidskrift.se:

- Invandrare som inte har sitt ursprung i industrialiserade länder upplever ett stort utanförskap i Sverige, skriver Nima Sanandaji, vd för tankesmedjan Captus. Han utkommer i april med boken "Mellanförskap", om svensk integrationspolitik.

- I en andra artikel om dagens kunskapssamhälle diskuterar litteraturvetaren Eva Faye-Wevle vad vi ska med bildning till. Läs även Roliga skolan (20/2).

- I Peter Englunds "Stridens skönhet och sorg" och Jonathan Littells "Les Bienveillantes" skildras första respektive andra världskriget på nära håll. Fredrik Segerfeldt har läst båda böckerna.