måndag, mars 23, 2009

Konferens: Starkare nordiskt försvar

Folk & Försvar ordnade på måndagen en sittning med förre norske utrikes- och försvarsministern Thorvald Stoltenberg (s) som presenterade sin rapport om nordiskt utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete. Den innehåller 13 förslag till förstärkningar, varav flera liknar de militärpolitiska förslag som den konservativa gruppen i Nordiska rådet drivit under 2008.

Att 80-åringen Stoltenberg förutom en intressant framtidsanalys också med humor och elegans kan leverera beska sanningar gör inte saken sämre. Återstår att se vilken vilja till reformer som enighet kan råda om, närmast på det nordiska utrikesministermötet i juni.

Hela rapporten finns här:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/01/42/3aaa269c.pdf