fredag, mars 20, 2009

Debatt: Så utvecklas mediemarknaderna (Rapport)

På Teracoms framtidsdag igår debatterade jag en oviss medieutveckling med bl a Otto Sjöberg och Alexander Bard inför 150 branschrepresentanter. En utgångspunkt för arrangören var teknikutvecklingen i Sydkorea som speglades i film som ett framgångsexempel att följa - med stark statlig inblandning, som jag varnade för.

Det enda man kan vara säker på om framtiden är att man inte kan vara säker på något, utom möjligen att papperstidningarna kommer att få allt svårare att finansiera kvalificerad journalistik. Skit kommer dock alltid att gå att sälja.

Rapport var på plats (inslag 23:40 in i programmet):
http://svtplay.se/v/1487596/rapport/19_3?cb,a1366518,1,f,103263/pb,a1366516,1,f,103263/pl,v,,1487596/sb,p103263,1,f,-1