torsdag, februari 12, 2009

Bra utredning lyfter kulturpolitiken

Kulturutredningens idag avgivna betänkande är en en bra uppdatering av hur kulturvärlden ser ut, med genomtänkta förslag till hur den statliga kulturpolitiken ska reformeras. Det är på tiden. Visst kan man avfärda de byråkratiska arrangemangen kring denna politik som ointressanta, men det är faktiskt viktigt att förvaltningen fungerar effektivt även på detta område. Vad som till slut blir proposition återstår att se efter remissomgången under våren.

De tre volymerna finns att läsa här:

http://www.regeringen.se/sb/d/11266/a/120332

En moderat kommentar till utredningen finns att läsa i dagens GP, författad av oss sex moderater i riksdagens kulturutskott:

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=476018