torsdag, januari 29, 2009

Debatt: Nordiska rådet mot illegal fildelning

Nordiska rådet tar upp kampen mot piraterna till skydd för upphovsrätten mot illegal fildelning. Det kan konstateras efter onsdagens möte med kulturutskottet i Reykjavik. Som rapportör på detta område väckte jag frågan under rådssessionen i Helsingfors i oktober och nu är förberedelserna alltså igång för att utarbeta en gemensam nordisk politik. Länderna befinner sig i olika faser, varför en harmonisering av lagstiftningen är önskvärd.

Pressmeddelande här:
http://www.norden.org/webb/news/news.asp?id=8376&lang=1