måndag, december 01, 2008

Artikel: Reform för privatradion (Resumé)

I senaste numret av Resumé har jag en debattartikel om den nyss avlämnade privatradioutredningen:

Den nyligen publicerade radioutredningens betänkande "Kommersiell radio - nya sändningsmöjligheter" (SOU 2008:96) är ett steg i rätt riktning, närmare bestämt det fjärde steget i den svenska privatradions utveckling.

Det började på 60-talet med den musikradio som sände från internationellt vatten. För detta fick Radio Syds Britt Wadner fängelse, Sveriges första politiska fånge. Radio Nord tvingades stänga efter skärpt lagstiftning i riksdagen.

Så farligt var det för socialdemokratin med mångfald i etern. Men tanken att det var bra med alternativ till monopolet SR hade slagit rot.

Andra steget togs efter den borgerliga valsegern 1976 med införandet av närradio. Inom ramen för dess verksamhet startades på 80-talet Näringslivsradion, en station som senare skulle bli Radio SAF och slutligen Radio City.

Tredje steget var den genomgripande lokalradioreformen på 90-talet, när regeringen Bildt gjorde kommersiella radiostationer möjliga.

Och nu hoppas vi som varit med på resan att fjärde steget in i en utbyggd digitalradio småningom ska bana väg för kommersiella riksradiokanaler. Därför stöder vi genomförandet av de förslag om förbättringar som Martin Holmgren nu lagt fram.

Om regeringen efter remissomgången lägger en proposition som antas av alliansmajoriteten i riksdagen kommer villkoren för den kommersiella radion att väsentligt förbättras efter många år av problem med lönsamheten. Detta underlättar i sin tur förhoppningsvis insteget i digitalradions värld, när radiobranschen nu har enats om tekniken.


Om den mest kontroversiella punkten i utredningen, hur sändningstillstånden ska fördelas när de befintliga löper ut efter förlängning till 2014, kan konstateras att det finns för- och nackdelar med alla metoder. Holmgrens förslag om skriftliga anbud är en avvägning mellan öppen auktion och politisk skönhetstävling.

Det senare är jag principiell motståndare till – politiker ska inte detaljreglera medier - och auktioner har ju redan prövats med negativt utfall. Därför är skriftliga anbud värda att testa som metod; det är bra att marknadens aktörer själva tvingas ange vad sändningstillstånden är värda. Vem skulle bättre än dem kunna göra denna värdering?

Alltså: Radioutredningen har gjort ett bra jobb utifrån regeringens liberala direktiv. Branschen har fått en uppdaterad genomlysning och ges en bättre chans än tidigare med avreglering och rättvisare villkor. Det ger en sundare bas för ett populärt medium som haft svårt att nå lönsamhet, men som nu får resurser att utvecklas.Förordet för en satsning på den digitala radion gör också att privata riksradiokanaler småningom kan bli verklighet som konkurrenter till Sveriges Radio. Det vore på tiden, ett halvsekel efter domen mot Britt Wadner.