måndag, november 10, 2008

Uttalande: Bra radioutredning (SvD)

Apropå dagens offentliggjorda utredning om "Kommersiell radio - nya sändningsmöjligheter" (SOU 2008:96) har jag givit diverse medier följande kommentar, bl a i SvD (11/11):

- Radioutredningen har gjort ett bra jobb. Branschen får en genomlysning och flera steg tas i rätt riktning med avreglering och rättvisare villkor för den kommersiella radion. Det ger en sundare bas för ett populärt medium som haft svårt att nå lönsamhet, men som nu får resurser att utvecklas.

- Förordet för en satsning på den digitala radion gör också att privata riksradiokanaler småningom kan bli verklighet som konkurrenter till Sveriges Radio.