tisdag, november 11, 2008

Seminarium: Friare radio (RAB)

Inför fullsatt lokal från radiobranschen kommenterade jag idag Radioutredningens betänkande som i stort följer de tankegångar vi moderater driver i vårt medieprogram i skriften "Kulturen 3.0" från i vintras.

Om det efter remissomgången blir proposition småningom kommer villkoren för den kommersiella radion att väsentligt förbättras. Detta blir i sin tur ett tillskott till det fjärde steget på radioområdet sedan 60-talet efter piratradion, närradion, privata lokalradion - och nu digitalradion.

Här en kommentar till olika medier om den mest kontroversiella punkten, hur sändningstillstånden ska fördelas när de befintliga löper ut efter förlängning till 2014:

- Det finns för- och nackdelar med alla lösningar. Skriftliga anbud är en avvägning mellan öppen auktion och politisk skönhetstävling. Det senare är jag principiell motståndare till, och auktioner har ju prövats med negativt utfall. Därför anbud - det är bra att marknadens aktörer själva tvingas ange vad sändningstillstånden är värda.