lördag, november 22, 2008

Debatt: Ryssland och vår säkerhet (SAK)

Svenska Atlantkommitténs höstkonferens, på temat "Euro-Atlantic Solidarity and Defence Co-operation" hölls på Försvarshögskolan i torsdags. Ett pass ägnades vårt närområde med inledningar av Sven Mikser, ordförande i Estlands utrikesutskott, och mig. Att spänningen har ökat efter de ryska beskeden om upprustning och framförallt invasionen i Georgien 8 augusti kan väl ingen betvivla.

Mina inlägg utgick från analysen i min senaste bok, "Det nya kalla kriget", och landade i slutsatsen att väst håller på att förlora detta krig på grund av splittringen inom EU och USA:s egna inre problem. Förhoppningsvis har jag fel, och kanske kan oljeprisets fall och finanskrisen begränsa den ryska aggressionen. I övrigt finns få tecken på optimism i relationerna.

För en aktuell recension av min bok, läs Waldemar Ingdahls artikel i magasinet Café Babel:
http://stockholm.cafebabel.com/sv/post/2008/11/17/Det-nya-kalla-kriget