onsdag, november 26, 2008

Debatt: Presstödet ifrågasatt (Karlstad)

Karlstads universitet bjöd på onsdagen till hel mediedag med stöd från Anderstiftelsen. Som sig bör debatterade jag under ett pass presstödets framtid med Robert Sundberg, ledarskribent på Dala-Demokraten, och medieekonomen Stefan Melesko.

Det var med glädje jag kunde så fast att EU-kommissionens konkurrensdirektorat nu driver samma linje som moderaterna har gjort sedan stödet infördes för 37 år sedan. Som det står i punkt 111 i skrivelsen till den svenska regeringen:

"I det här skedet förefaller stödet, som beviljas av staten, ge stödmottagarna en fördel samt snedvrida handel och konkurrens mellan medlemsstaterna. Åtgärden måste därför undersökas som statligt stöd på grundval av artikel 87.1 i EG-fördraget. . . Stödet förefaller därför vara oförenligt med den gemensamma marknaden."

Saken blir inte sämre av att svenska Konkurrensverket kommit till en liknande slutsats nyligen i en studie, Åtgärder för bättre konkurrens, och därför vill slopa presstödet i dess nuvarande form