måndag, november 03, 2008

Bok: Det nya kalla kriget (Timbro)

Idag släpps min senaste bok, om hur Ryssland har inlett ett nytt kallt krig. Den kan beställas genom att klicka på omslaget högre upp i högerspalten. Förlaget presenterar den så här:

Sovjetunionens invasion av Tjeckoslovakien 1968 var ingen enskild händelse, utan ett i raden av övergrepp på stater bakom järnridån: Pragkuppen 1948, arbetarupproret i Berlin 1953, Ungern 1956, Afghanistan 1979, Litauen och Tjetjenien på 1990-talet.

Sedan dess har järnridån fallit och sovjetstaten kollapsat, men ur spillrorna har det nya Ryssland rest sig. Under nygammal fana försöker man nu återta sin gamla härskarposition. Det sker med våld, som i Georgien 2008 och med hot och ekonomisk utpressning, som mot Ukraina och de baltiska staterna. Mönstret upprepar sig i detta ”nya kalla krig”, trots att den eviga freden skulle ha infunnit sig i vår del av världen, och trots EU:s och Natos utvidgning österut.

Vad driver det nya ryska ledargarnityret? Hur fritt är det fria ordet i Ryssland och hur kommer Rysslands styrkeposition när det gäller innehav av olja och naturgas att påverka relationen till resten av Europa? Detta är några av de frågor Mats Johansson besvarar i sin bok, där han också diskuterar Sveriges nya säkerhetspolitiska läge.