fredag, oktober 17, 2008

Tal: Så går det för SVT (Rotary)

Veckan har varit fylld av interna möten om fildelning (sanktionsdirektivet), kulturbudgeten (+80 mkr), kultursponsring, yttrandefrihetsutredningen, pensioner i scenkonsten, omläggningen av biståndspolitiken och den moderata kampanjen inför Europaparlamentsvalet 7 juni nästa år.

Provvalet i partiet har börjat; av favoriterna bland 52 kandidater nämns främst Gunnar Hökmark, idag i ledningen för den största gruppen i parlamentet, EPP. Rysare småningom: vem tar junilistans tre mandat?

Det är alltid trevligt att möta vännerna i Rotary som bjuder in till anföranden både frukost och lunch. I tisdags var det tidigare riksdagskollegan Carl Erik Hedlund som hade bett mig tala om framtiden för public service, apropå den statliga utredningen som presenterades i somras och vars remissomgång nu är avslutad. Några ord om presstödet blev det förstås också, besked från EU ska komma i början av november. Spännande!