onsdag, oktober 01, 2008

Intervju: "Gamla vänstergodingar" (tidskrift.nu)

Tidskriftsstöd – till vem då, undrar nättidningen tidskrift.nu som har intervjuat mig apropå min artikel i ämnet i senaste Axess:

Efter Manadebatten, som rasade i olika medier i början av året, har det från högerhåll gnisslats allt högre om stödet till vänstertidskrifter. Nu senast är det den moderate riksdagsledamoten Mats Johansson som i senaste numret av Axess luftar sitt missnöje under rubriken Ropen skalla: En tidskrift åt alla. Han efterlyser ett bättre system, föreslår att Kulturrådet ska prioritera hårdare bland de tidskrifter som erhåller statligt stöd och raljerar över "korrekt politiskt innehåll" och "gamla vänstergodingar". Men kritiken som helhet är ganska vag.

– Ja, säger Mats Johansson, och vagheten var avsiktlig. Min tanke med artikeln var inte att komma med lösningar utan att ställa frågor och se om det händer något. Jag vill ge den pågående kulturutredningen lite mer att grunna på, göra medierna uppmärksamma på det här området och skapa diskussion. Riksrevisionens rapport som kom i somras ställer krav på förnyelse och tydligare kriterier för bidragsgivning inom Kulturrådet, men själva frågan om kvalitet hos de bidragssökande tidskrifterna kommer alltid att vara knepig att handskas med, menar Mats Johansson.

– Det blir en subjektiv bedömning och det måste ju vara så. Men just därför är det också viktigt med ett tydligare regelverk omkring kulturtidskriftsstödet.

Är du emot statligt stöd till tidskrifter helt och hållet?

– Nej. Jag har kritiserat litteraturstödet också, i ett tidigare nummer av Axess, men jag tycker att både tidskrifter och litteratur ska få stöd. Presstödet, däremot, vill vi moderater avskaffa. Det var därför jag gick extra hårt åt Proletären i min artikel.

Du verkar lite gramse på vänstertidskrifter i största allmänhet ...

– Jag tycker inte att man ska ta ifrån någon kulturtidskrift stödet för att den är vänster. Mångfalden är viktig och alla politiska riktningar ska få komma till tals.

Hur ser du på nivån på tidskriftsstödet, är det för lågt, för högt eller lagom?

– Vi har prioriterat museerna och scenkonsten i kulturbudgeten för nästa år och det gör att andra områden får stå tillbaka. Tidskriftsanslaget lär förbli oförändrat.

Mats Johansson är också mycket intresserad av diskussionen kring hur ett stöd till elektroniska medier ska utformas och där kan det eventuellt komma att handla om att ta pengar från papperstidskrifterna och flytta över till nätpublikationer, menar han. Han är styrelseordförande för Svensk Tidskrift och har varit politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet och vet vad det kostar med tryck och distribution.

– Men jag tycker att det här med att bära ut dagstidningar för hand mitt i natten känns förlegat, det kommer inte att hålla i längden. Som redaktör för en kulturtidskrift måste man också fråga sig: Är det verkligen nödvändigt att komma ut på papper eller kan vi göra lika bra konster på nätet? Svensk Tidskrift står inför en nystart och kommer i fortsättningen att vara enbart nättidskrift. Jag tycker det är bra, då kan vi lägga pengar på skribentarvoden.

Svensk Tidskrift är ju en av få högertidskrifter – vad tror du det beror på att det inte finns så många sådana?

– Det kan bero på att högertidskrifter inte söker stöd, att det är en principiell fråga för redaktörerna. Sedan kan det också vara en yrkesprioriteringsfråga som borgerliga människor gör.

Kan man säga att borgerliga människor vill tjäna pengar på det de gör och inte så gärna jobbar ideellt?

– Ja, det ligger väl något i det. Men det senare ledet vill jag invända emot, för borgerliga människor jobbar faktiskt ideellt. De gör sina ideella insatser på andra områden; de går hellre in ett parti än i en kulturtidskriftsredaktion.