tisdag, oktober 07, 2008

Debatt: Bildning efterlyses (Orionteatern)

Har vi egentligen blivit så mycket klokare, trots mängden information och utbildning? Eller lever vi i en tid av bildningsförakt?

Frågorna ställdes och besvarades vid en kulturdebatt på Orionteatern i tisdags kväll. Det var kö ut på gatan efter biljetter och full lokal, vilket tyder på att det finns en sug efter både bildning och bildningsdebatt. Idéhistorikern Ronny Ambjörnsson frammanade det socialdemokratiska bildningsidealet, en efterlysning även jag kunde instämma i. I riksdagen möter jag det sällan.

Kulturredaktörerna Lotta Olsson, Ulrika Kärnborg och Björn Wiman fick snart samtalet att luta åt den snävare kulturpolitiken, nog så viktig. Men publiken ville ha mer av bildningsdefinitioner, varför vi snabbt enades om att skylla dagens bildningsbrister på skolan, medierna och föräldrar som inte förstår att odla barnens intresse.

För egen del läser jag just nu med intresse professor Leif Alsheimers "Bildningsresan" som kan rekommenderas alla som vill fundera över hur det kommer sig att dagens studenter saknar kulturella elementa i sin utrustning - och vad som kan göras åt saken.