onsdag, oktober 22, 2008

Artikel: Rysslands upprustning (Utrikesbloggen)

Utrikesbloggen har öppnat för säsongen och där finns bland annat en kolumn av mig om hur Ryssland åter expanderar sin militära räckvidd:

REYKJAVIK. ”Snart kan vi ställa klockan efter dem, som förr i världen.” Det säger operatören vid dataskärmen som exponerar radarbilden för luftövervakningen ute på Atlanten. I realtid följer vi de ryska stridsplanens och fartygens rutter. Under tankfartygen döljer sig u-båtar.

Island har på nytt blivit en militär skärningspunkt efter det amerikanska uttåget från Keflaviksbasen. Under 2007 noterades tio ryska överflygningar med 26 plan, medan 2008 till september hade bjudit på sju påhälsningar med 14 plan. Den ryska upprustningen har börjat göra konkreta avtryck inte bara i Kaukasus.

Det visar sig att den ökade ryska aktiviteten dessbättre har fått svar i form av ökad Natopatrullering i luftrummet som roteras några månader i taget. Hittills i år har stridsplan från Danmark, Frankrike, USA och Storbritannien gått upp och visat flagg.

Kanske finns det någon ledig plats i schemat för 2009 som Sverige kan fylla? I ljuset av det ökade nordiska försvarssamarbetet är det av strategiskt intresse att även vi deltar i det nordatlantiska skeendet. Om Nato vågar fråga oss…

Det ökade ryska intresset för Island manifesteras också av erbjudandet om miljardlån i spåren av turbulensen på finansmarknaderna. Man förstår av samtalen i Reykjavik att frestelsen för det bankrutta Island att sälja sig till högstbjudande är lockande. Flera stora aktörer har sannolikt ett egenintresse av att inte få affärerna genomlysta, enligt utländska bedömare som misstänker att det finns ryskt kapital dolt i de affärer som bidragit till krisen.

Ja, man undrar onekligen hur det kan komma sig att små östater som Island och Cypern plötsligt har växt till jättar på den internationella kapitalmarknaden – kan det verkligen bero på fiskeinkomsterna? En fingervisning om sammanhangen kan vara Internationella Valutafondens markerade ointresse av att intervenera med hänvisning till bristande insyn, säger en expert.

Bättre insyn har ryssarna haft i västförsvaret, att döma av uppgifterna om gripandet i september av estländaren Herman Simm och hans fru. Efter en karriär inom polisen arbetade han under det senaste decenniet som säkerhetschef på Estlands försvarsdepartement, en post som var central under hela anslutningsprocessen till Nato och EU med tillgång till all känslig information. Lönen för detta arbete förklarar inte hans stora fastighetsinnehav som nu beslagtagits i väntan på åtal för spioneri. En fällande dom kan leda till 15 års fängelse om brottet bedöms ha orsakat stor skada.

Vid ett möte i riksdagen nyligen frågade jag Estlands försvarsminister Jaak Aaviksoo om det försämrade säkerhetsläget i Baltikum. Han bekräftar att det finns en ökad hotbild men försäkrar att nationen är beredd om förra årets cyberattack skulle följas av nya incidenter.

De ryska provokationerna och gränsövningarna som föregick invasionen i Georgien i augusti har inte gått spårlöst förbi i Estland och övriga grannstater. Där observerar man också att i det ryska upprustningsprogrammet ingår 40 nya fregatter som till del kan komma att placeras i Östersjömarinen.

Det är knappast en tillfällighet att den ålderstigna ryska varvsindustrin i början av 2008 fick ett tillskott av teknologi i och med en statsägd rysk investeringsfonds köp av två nordtyska varv, specialiserade på tankerfartyg. Även den civila upprustningen har en strategisk betydelse i ljuset av Putindoktrinens teorier om nödvändigheten av att Kreml kontrollerar exploateringen av naturresurserna, inklusive distributionslederna.

Ingen kan tveka om de ryska ambitionerna efter att den ryske presidenten Dmitrij Medvedev i slutet av augusti presenterade sin utrikesdoktrin i fem punkter. Visserligen sägs att Ryssland respekterar internationell rätt och inte vill konfrontation med något land, men det klingar ihåligt efter 8 augusti. Vad värre; i världen enligt Kreml hotas freden av USA:s stora makt, som måste brytas ner.

Och så nyckelmeningen: ”Protecting the lives and dignity of our citizens, wherever they may be, is an unquestionable priority for our country. Our foreign policy decisions will be based on this need. We will also protect the interests of our business community abroad. It should be clear to all that we will respond to any aggressive acts committed against us.”

Det innefattar också, uttryckligen, händelser i regioner där Ryssland har “privileged interests”, ett synsätt som återkopplar till sovjetiska doktriner om rätten till intervention i andra stater.

Kapacitet saknas inte, att döma av militärövningen Kavkaz-2008 som föregick invasionen i Georgien, och den nu pågående Stabilitet-2008, den största övningen på 20 år som syftar till förberedelser för ett fullskaligt stormaktskrig med kärnvapenkonfrontation. Det ligger i linje med den nya ryska försvarsdoktrinen som presenterades i september, vars huvudpunkter är kärnvapenupprustning, överlägsenhet i luften och full slagkraft 2020.


Man kan bara hoppas att Kreml inte hittar några intressen att försvara i Sverige.


http://www.utrikesbloggen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=1467&Itemid=27